Espartan

ESPARTAN je organsko tečno đubrivo sa aminokiselinama koje se temelji na enzimatskoj hidrolizi L-aminokiselina. Espartan aminogramom podstiče rast biljaka, razvoj korena, zametanje plodova, ujednačeno dozrevanje. Pored organske materije, fulvo kiselina sadrži i prirodne biostimulatore poput betaina, šećera, protein, enzima, auksina koji deluju na zemljišnu mikrofloru.

Sastav % w / w
Ukupan azot (N) 3.1
Fosfor (P2O5) 2.4
Kalijum (K2O) 3.0
Ukupna organske materija 33.5
Fulvinske kiseline 20.0

Dodatne informacije

Kategorija: Oznaka:

Opis

ESPARTAN je organsko tečno đubrivo sa aminokiselinama koje se temelji na enzimatskoj hidrolizi L-aminokiselina. Espartan aminogramom podstiče rast biljaka, razvoj korena, zametanje plodova, ujednačeno dozrevanje. Pored organske materije, fulvo kiselina sadrži i prirodne biostimulatore poput betaina, šećera, protein, enzima, auksina koji deluju na zemljišnu mikrofloru.

Sastav % w / w
Ukupan azot (N) 3.1
Fosfor (P2O5) 2.4
Kalijum (K2O) 3.0
Ukupna organske materija 33.5
Fulvinske kiseline 20.0