Izolacija štala, hodnika i skladišnih prostora

Kontrola klime je od velike važnosti u poljoprivredi i stočarstvu.

Jedan stepen veći ili manji ima direktne finansijske posledice. Proizvodnja svinjskog mesa može se smanjiti dok se troškovi hranjenja mogu povećati. U živinskom sektoru može dovesti do većeg preusmerenja hranjenja, smanjene proizvodnje i odustajanja. U skladišnim prostorima kvalitet i vreme skladištenja voća i povrća može biti pod rizikom. U skladišnim prostorima i hodnicima mogu nastati problemi sa kondenzacijom. Iz tog razloga pravilna izolacija je apsolutno obavezna.

 

Izolacija bez sastava
Optimalna kontrola klime je samo moguća kod proizvoda koji obezbeđuje izolaciju bez sastava: PUR-super. Ovaj materijal se nanosi pištoljem i prijanja za bilo koju provršinu. Svi sastavi i praznine i veze koje su osetljive na promaju izmedju zidova i plafona se potpuno izoluju. Klima se kontroliše i troškovi energije se stalno smanjuju.
Od štale do hladnjače
 PUR-super se može sprejom nanositi direktno na zidove, krovove i podove. Hladnjače i klimatizovane površine mogu se brzo i jednostavno hermetički izolovati. Uz to postoje brojne prednosti. Nema potrebe da se niveliše krovna površina, podkrovnna  konstrukcija ne predstavlja nikakve prepreke već su sve to izoluje.
Izolacija protiv sintetičkog plafona
Za štale i skladišne prostore sa visokim plafonima Pluimers nudi jednostavno rešenje. Specijalna tkanina se stavi preko koje se nanosi sprejom PUR-super. Ovo je dobro rešenje u mnogim situacijama.
Za novosagradjene objekte i renoviranja
PUR-super se može brzo naneti i pogodan je za novosagradjene i renovirane staje za svinje i živinu i skladišne prostore za krompir, voće i povrće. PUR-super takodje može se veoma lako naneti preko starih izolacionih slojeva.
Jeftino rešenje
Sloj je zaštita protiv vode i vetra, trajan je i otporan na plesan i deterdžent. Može se takodje čistiti sa čistačem pod visokim pritiskom. Pošto je rezultat brzog i efikasnog nanošenja izolacije PUR-superom relativno jeftino rešenje sa visokom efikasnošću. Ta investicija će se ubrzo isplatiti.t
Izolovanje skladišnih prostora za voće i povrće
Voće i povrće koji se čuvaju u skladišnim prostorima izuzetno su osetljivi na temperaturne promene. Samo objekti sa kvalitetnom izolacijom i ventilacijom omogućuju optimalno skladištenje. Ako se ti uslovi zadovolje, temperatura se može, na primer,  održavati na 0°C, 2°C, 4°C, 6°C ili 8°C.
Idealna debljina izolacije
Idealnu debljinu izolacije odredjuju mnogi faktori. Čak i u slučaju dva očigledno identična skladišna mesta, debljina se može razlikovati. Idealnu debljinu treba stoga odrediti za svaki pojedini skladišni prostor na osnovu sledećih faktora:

A – proizvod koji se skladišti

B – izolacioni kapacitet izolacionog materijala

C – dodatne odredbe

D – sastav (postojećeg) objekta

E – vrsta ventilacionog sistema

F – veličina skladišnog prostora

G – prosečna spoljna temperatura

H – klimatski zahtevi

I – cena izolacionog materijala

J – sastavi i gubitak ventilacije

Jedinstvena prednost PUR-supera je da debljina izolacionog sloja može biti savršeno prilagodjena lokalnoj situaciji. Mi vam, naravno, možemo izračunati idealnu debljinu.

Posledice nepravilne debljine izolacije
Ukoliko je sloj suviše tanak moglo bi dovesti do velikih temperaturnih promena. Ukoliko je sloj suviše debeo tada bi krompir mogao odavati suviše mnogo toplote (znojenje) i kao rezultat temperatura bi se u skladišnom prostoru povećala. U tom slučaju bilo bi neophodno imati dodatnu ventilaciju. Posledice: gubitak u težini što znači manji prinos i dodatni troškovi struje.
Staje za odgajanje mladunčadi i staje za slobodno držanje živine za klanje
Naročito tokom prvih nedelja tova i ležanja na jajima potrebne su visoke temperature u staji. Izolujući sa PUR-superom, troškovi grejanja mogu se držati pod kontrolom tokom ovog perioda a PUR-super uz to ima prilično efekta na procentualni pad troškova. U mnogim stajama za slobodno držanje živine za klanje, živina se koncentriše u centru staje. Uzrok: slaba izolacija zida. Naročito tokom krajnje runde tova, životinje imaju prilično manje prostora za kretanje, što je rezultat toga. PUR-super se delotvorno bavi tim problemom.
Štale za leganje kokoši i svinjogojstvo
U ovim štalama izolacija je uglavnom namenjena da se temperatura održava na stalnom nivou. Temperaturne promene imaju negativan efekat na tehničke rezultate (proizvodnja jaja/proizvodnja mesa), potrošnju hrane i zdravlje životinja.
Smanjena ishrana stoke i bolji učinak zahvaljujući PUR-superu

Temperatura u štali koja nije stalna ima negativni efekat na potrošnju hrane za stoku. Pokus obavljen na fami Sunny Egg u Emstu pokazao je da je sa PUR-superom postignuta stalna temperatura od 25°C u štali dok je temperatura u uporedivoj štali sa izolacionim pločama imala opseg od 15°C do 25°C. Razlika u ishrani životinja iznosila je 12 grama stočne hrane po životinji dnevno! Uz to, porasla je proizvodnja jaja u prizemnim baterijama za čuvanje živine.

Delimično kao rezultat primene PUR-supera, finansijska dobit je iznosila NLG 1.25 po životinji za godinu dana.

Produžena trajnost štale
Pravilna izolacija sprečava da štalski objekat oštećuju agresivna isparenja koja dolaze iz štale. Ovo je jedino u slučaju kada se primenjuje sloj bez sastava parom zaptiven. Iz tog razloga farmeri koji se bave svinjogojstvom i živinarstvom su sve više skloniji primeni PUR-supera.
Izolacioni materijal i štetočine
Pacovi i miševi često se naseljavaju u praznim prostorima izmedju izolacionih materijala i zida. Daleko je manje verovatno da će se to desiti sa PUR-superom pošto se PUR-super nanosi direktno na objekat tako da uopšte nema praznog prostora.