Polysulphate

Glavne prednosti:

  • Đubrivo sa više elemenata: Sumpor, Kalijum, Magnezijum i Kalcijum u obliku sulfata
  • Potpuno rastvorljivo, sa lako dostupnim hranivima za usvajanje
  • Svestran proizvod; pogodan za različite useve i tipove zemljišta
  • Dugoročna snabdevenost hranivima, smanjen rizik od ispiranja sulfata
  • Nizak sadržaj hlora, idealno za osetljive useve
  • Neutralna pH
  • Vrlo nizak indeks zaslanjivanja
  • Omogućava visoke prinose, poboljšava kvalitet i uvećava profit
  • Dozvoljeno za primenu u organskoj proizvodnji