Batallon

Batallon je tekući organski biostimulant i poboljšivač tla koji energično i brzo poboljšava loša tla u u trenucima viših potreba biljaka za hranivima i veće stimulacije korena useva.

Sastav % w / w
Ukupan azot (N) 2
Kalijum (K2O) 5.5
Kalcijum (CaO) 0.2
Ukupna organska materija 37.6
Fulvinske kiseline 37.6

Dodatne informacije

Kategorija:

Opis

Batallon je tekući organski biostimulant i poboljšivač tla koji energično i brzo poboljšava loša tla u u trenucima viših potreba biljaka za hranivima i veće stimulacije korena useva.

Sastav % w / w
Ukupan azot (N) 2
Kalijum (K2O) 5.5
Kalcijum (CaO) 0.2
Ukupna organska materija 37.6
Fulvinske kiseline 37.6