Dewulf mašine za prihvat i manipulaciju

Dewulf mašine za prihvat i manipulaciju korenasto-krtolastih proizvoda sa njive i u skladištu

Prva mašina po dolasku proizvoda sa njive je prijemni koš. Uz različite opcije prijemni koš može biti opremljen sa dodacima za čišćenje luka-krompira i kalibriranje, čime se omogućava bolje klasiranjeiI skladištenje proizvoda. Lako podešavanje mašina, kontrola brzine pokretnih delova (trake, čistači, valjci) preko frekvencionih regulatora omogućava postizanje visokog kapaciteta prijema i odličan kvalitet rada. Preko kvalitetno konstruisanih komandnih ormara obezbeđena je odlična povezanost različitih mašina za prijem i manipulaciju robom i kontrola njihovog rada. Sve pokretne trake imaju zaštitu sa strane kako ne bi došlo do oštećenja transportovanih proizvoda, upadanja žemlje-kamena i sl, blokade rada, i postizanje željenog kapaciteta u radu. Mašine su opremljene sa visokokvalitetnom PVC transportnom trakom, a kvalitetna kontrola i podešavanje pada proizvoda koji prelazi na sledeću traku omogućava minimalno povređivanje i dobro skladištenje proizvoda sa što manjim gubicima tokom skladištenja.