Vodotopiva NPK đubriva sa mikroelementima – Terraflex

Fertigacija u proizvodnji na otvorenom polju je dovela do daleko manje zone oko korenovog sistema koja se navodnjava. Fertigacija je tako dovela do potpune kontrole prisustva hraniva u zemljišnom rastvoru oko korenovog sistema. Tradicionalni metodi fertigacije se obično sastoje od nekoliko formulacija koje su prilagođene usevu i fazi razvoja biljaka. Terraflex linija đubriva je bazirana da pruži optimalnu prisutnost hraniva u zoni korenovog sistema tokom svih faza razvoja.

Terraflex ispunjava sve zahteve biljaka za hranivima tokom cele sezone.

Terraflex formulacije ne sadrže ureu i sastoje od najkvalitetnijih i najčistijih sirovina. Kalijum se dobija od kalijum nitrata. Za intenzivnu proizvodnju nitratni oblik azota je najoptimalniji. Visok balans NO3/NH4+ obezbeđuje pravilan unos Ca i Mg i na taj način se izbegava loš razvoj korenovog sistema pogotovo kada je temperatura zemljišta visoka. Dodatno gubitci nitratnog oblika azota volatizacijom se sprečavaju. Fertigacija sa Terraflex đubrivima obezbeđuje optimalan unos hraniva bez brige oko viškova sumpora i hlora.Terraflex đubriva garantuju visoke prinose bez rizika od povećane zaslanjenosti zemljišta. Svi mikroelementi su u helatnom EDTA obliku što znači efikasno usvajanje.Prisustvo gvožđa je u superiornom EDDHA helatu, pomoću koga je gvožđe dostupno i na zemljištima sa visokim pH.

 

Pogledajte koje proizvode imamo na stanju.