AGRICOLA ITALIANA S.n.c.

Firma Agricola je jedan od najvećih svetskih proizvođača pneumatskih sejalica sa tradicijom dugom 30 godina. Proizvode sejalice namenjene za setvu najsitnijih semena povrća do krupnih semena kao što su k ukuruz, suncokret, grašak, šećerna repa i druge. Na našem tržištu najinteresantnija su 2 modela SN-2-130 I SNT-2-290. Prednosti Agricolinih sejalica su u tome da one jedine u svetu imaju dodatni kompresor koji čisti rupice na diskovima, kod konkurencije se koriste turbine koje povećavaju broj obrtaja traktora koji je potreban i na taj način troše više goriva. Još jedna prednost su setveni diskovi koji se okreću u pravcu suprotnom od kretanja mašine i omogućuju precizniju setvu. Takođe Agricola koristi aluminijum u izradi svojih setvenih modula koji je znatno izdržljiviji od bronze koju koriste konkurenti.

Model SN-2-130

Model dvoredne pneumatske sejalice namenjen je za setvu svih vrsta povrtarskih kultura. Sejalica može da se opremi sa onoliko setvenih modula koliko to farmer želi, tako da je mašina lako prilagodljiva u pogledu međurednog razmaka koji se vrlo lako podešava. Na mašinu se može dodati i valjak koji služi za razbijanje pokorice što je vrlo bitno za semena poput mrkve i crnog luka. Regulisanje razmaka polaganja semena vrši se pomoću menjača tipa Norton koji standardno ima 5+5 položaja. Opciono se može poručiti aluminijumski čeoni rasturač grudvi i žetvenih ostataka radi dobijanja što preciznije setve.

 

 

 

 

Model SNT-2-290

Model dvoredne pneumatske sejalice koji je dizajniran za setvu dva reda semena koji čine dva modula za setvu koja seju po jedan red pri čemu se razmak može podešavati od 0-90 mm. Trake sa setvenim uređajima omogućavaju lako pomeranje elemenata da bi se dobila različita rastojanja između redova. Unutar modula za setvu nalazi se disk koji se okreće u suprotnom pravcu od pravca kretanja mašine tako da se minimizuje takozvano “odsakanje” semena i njegova preciznija setva. Standardno je opremljena sa menjača tipa Norton koji ima 5+5 položaja. Opciono se može poručiti aluminijumski čeoni rasturač grudvi i žetvenih ostataka radi dobijanja što preciznije setve.