Jain Logic

Jain Logic Software

U modernim irigacionim sistemima kao i u svemu drugom snaga bez kontrole malo znači. Da bi naši korisnici imali kontrolu nad sistemima koje koriste razvijen je sistem JAIN LOGICTM . Sistem daje podatke u realnom vremenu od senzora koji se nalaze na poljima. Sistem daje podatke o vlazi zemljišta na različitoj dubini, evaporacionom koeficijentu i pomaže u planiranju navodnjavanja. Može se integrisati sa kompletnim meteo stanicama. JAIN LOGICTM radi na svim uređajima poput kompjutera, tableta i mobilnih telefona i omogućava korisnicima praćenje situacije sa bilo koje lokacije u svetu. Sistem može da se koristi i za kontrolu rada pumpi, kontrolu nivoa vode u rezervoarima i video nadzor.

Jain Logic Uredjaji