Izolacija u kućama i ostalim objektima

Podna izolacija

U Holandiji, gde su kuće i objekti sagrađeni na polderima (zemlji otetoj od mora) i često stoje sa svojim delom u vodi tokom zime. Lokva od pet do deset santimetara u nepristupačnom prostoru nije izuzetak. Čak iako samo tlo ostane suvo, vlaga koja se pojavljuje u obliku kondenzacije može dovesti do neprijatnog boravka i/ili radnih uslova ili može čak dovesti do pojave plesni. Vi se donekle možete nositi sa ovim problemima koji se odnose na vlagu grejanjem prostorija. Međutim, izolacija je prilično jeftino rešenje.

Brzo i bez sastava
Izolacija poda sa PUR-super je mnogo bolje rešenje.  Uveliko poboljšava ugodnost i veoma mnogo smanjuje račune za potrošnju gasa. PUR-super epoksi podni sprej koji se prska na pod i sa strane nepristupačnih mesta. Bilo koje pukotine, rupe i praznine se izoluju bez sastava. Posle četiri sekunde nastaje trajna izolacija koje ima dvostruku funkciju: otporna na vlagu i plesan. Izolacioni sloj prijanja uz bilo koju vrstu osnove i može se primeniti veoma brzo bez bilo kakvog udaranja ili lomljenja.
Parno zaptivanje
PUR-super ima efekat parnog zaptivanja i drži gas radon i ostala isparenja van kuće. Primena PUR-supera je stoga jeftina alternativa u odnosu na manje slučajeve zagađenja.t
Overeno KOMO Sertifikatom

Pluimers je jedna od prvih kompanija koja se bave izolacijom i imaju KOMO Sertifikat. Sertifikati će vam biti poslati na vaš zahtev. Broj Serifikata za podnu izolaciju: ATT0114/96, PCC0132/96.

Renoviranje pomoću silikonskog premaza

Prednosti sistema pokrivanja krova  Daksilisolom:

 • Izolacija, bez održavanja, dugovečna
 • Konkurentne cene
 • Pogodno za renoviranje krova ili nove krovove
 • Brza obrada bez užurbanosti
 • Rad unutra se ne prekida
 • Nema prljavštine
 • Čist završni rad
 • Stare azbestne salonit ploče ne moraju da se uklanjaju
 • Pogodno za zarđale metalne krovove

  Kada PLUIMERS uradi posao ništa više ne može ići naopako

  Idealni krov je onaj koji nikad ne curi, ne traži nikakvo održavanje, obezbeđuje izvrsnu izolaciju i sprečava probleme koje izaziva kondenzacija. Postoji pokrivanje krova  koje košta mnogo manje nego što mislite. Prodaje se pod nazivom Daksilisol i može se jednostavno primeniti povrh vašeg postojećeg bitumena, metalnog (ili azbestnog) krova.

Održavajte suvim sa PUR-superom
PUR-super može se takođe primeniti bez silikonskog sloja protiv bilo kakvog vremena. Često se to čini da se zaštite skladišta i distributivni centri od vlage. Problemi s kondenzacijom mogu posle svega prouzrokovati veliku štetu (kao i potraživanje radi učinjene štete). Iz tog razloga vi ne treba da preuzimate bilo kakav rizik već da se vaš distributivni centar, magacin za pretovar ili skladišni prostor izoluje sa slojem bez sastava protiv kondenzacije; PUR-super. Ovo znači da vi vaše objekte činite da budu suva, troškovi grejanja se stalno smanjuju i vaši radni klimatski uslovi ostaju prijatni tokom leta. PUR-super takođe smanjuje nezdrave mirise, na primer u magacinima za biodegeneraciju organskih materija.
Izolacija zidova, tavana i (slamnenih) krovova i plovila

Zidovi

Betonski delovi domova i ostalih objekata u izgradnji mogu se izolovati apsolutno veoma brzo. Rezultat je ujednačen sloj bez sastava sa jedinstvenim izolatorskim kvalitetima. Termo mostovi se izoluju u isto vreme i PUR-super je potpuno otporan na kišu. Pošto materijal ne upija ni jednu kap kišnice, nemoguće je da nastane ulegnuće izazvano natapanjem vode. Kada se nazida zid od cigle vi dobijete idealni zid sa šupljinom:  sa vodonepropusnom izolacijom bez sastava ali ipak sa izvrsnom ventilacijom.

Slamneni krovovi

Često se kaže da slamneni krovovi obezbedjuju savršenu izolaciju u svim prilikama što, medjutim nije slučaj. Naročito tokom jakih vetrova stvara se neka vrsta vakuma jer se toplota bukvalno isisa iz kuće. PUR-super takodje daje ovde rešenje jer se može direktno uprskivati izmedju slojeva slame, rogova i greda ili na tkaninu. Sloj bez sastava koji se nanosi posle je potpuno otporan na vetar.

Tavani i krovovi

Pur-super je takodje savršeno rešenje za tavane. Rogovi krova ne predstavljaju nikakvu prepreku jer se i oni mogu izolovati. Na tavanski pod može se naneti trajni izolacioni sloj koji je otporan na plesan, zaustavlja kondenzaciju i čak se može hodati po njemu.

Izolacija strana plovila

Izolacija strana plovila je verovatno manje skupo i manje oduzima vremena nego što mislite. Bez obzira da li su zidovi drveni, čelični ili od poliestera, PUR-super se stara o smanjenju zvuka i sloju izolacije što omogućava laku konstrukciju čak i sa što boljim uklapanjem.

Veoma trajno

PUR-super garantuje izvrsnu toplotnu izolaciju, otporan je na vlagu, paru, plesan i trunjenje. Izolacioni sloj je veoma trajan i može podneti nekoliko udara. Ukratko, idealan je, oproban i testiran izolacioni materijal za strane plovila.

Poboljšano plutanje

Čak i šupljine do kojih se teško dolazi u jahtama mogu se ispuniti uz pomoć tehnike prskanja i ispunjavanja bez problema. Ove tehnike su veoma povoljne za popunjavanja u skladištima plovila ili većim plovilima. Mi ćemo vam rado pružiti relevantne informacije.

Izolacija idealne šupljine u zidu

Izolacija šupljine u zidu ne treba da obezbedi samo dobru izolaciju već tamo i treba da ostane. Pluimers vam nudi dve mogućnosti za izolaciju šupljina u zidu: sa staklenom vunom ili sa PUR-superom. Mi bismo vas rado uputili koji je materijal najpogodniji u vašem slučaju. Oba izolaciona načina imaju KOMO Sertifikat*!

* KOMO Sertifikat PCC0052/96 (PUR-super), 40072/95 (staklena vuna).

Staklena vuna

Od tradicionalnih materijala za izolaciju, staklena vuna je najbolji izbor. Staklena vuna pruža dobru izolaciju i otporna je na plesan i trunjenje. Ubacuje se u zid uz pomoć specijalne opreme i formira vuneno ćebe unutar zida.

PUR-super

U slučaju izolacije šupljine u zidu, PUR-super ima mnoge prednosti u odnosu na mnoge druge materijale. Posle postupka neće više nikad biti vlage unutar šupljine u zidu. S jedne strane jer je PUR-super vodonepropustan a s druge strane jer se postiže ispuna 100%.  Ulegnuće, zadržavanje ili odlaženje vode, što se dešava sa drugim materijalima, je nemoguće sa PUR-superom. Ovo nije obećanje već garancija koju vam mi dajemo u pisanoj formi.

Zidovi sa šupljinom od MBI betonskih blokova

PUR-super je jedini proizvod s kojim se šupljine u zidu od MBI betonskih blokova mogu adekvatno izolovati. PUR-super izoluje kao nijedan drugi materijal, ostaje na mestu i sprečava vlagu u slučaju MBI betonskih blokova.

Bez termalnog premošćavanja

PUR-super se ubacuje u šupljine zida u tečnom obliku kroz male otvore. Izolacioni sloj se postavlja za 50 sekundi. Cela šupljina na zidu biće tada potpuno izolovana uključujući sve uglove i praznine. Čak se i sićušni prostori u šupljini zida koje mogu oforminiti mogući termo most, kao na primer šut u zidnoj šupljini, hermetički zaptivaju.Rezultat je sloj potpuno otporan na promaju što obezbedjuje savršenu izolaciju i otporan je na plesan i trunjenje.