Kombinacija između kelja i danskog tipa kupusa. Tolerantan na niske temperature i stresne uslove koji se javljaju tokom zime. Glavice su uniformne, okrugle, lepe zelene boje.

Preporučuje se za svežu upotrebu.

Dodatne informacije

Proizvođač

Bejo Zaden

Vrsta kupusa

Prezimljujući kupus

Težina glavice

3-3,5kg

Broj dana vegetacije

200

Opis

Kombinacija između kelja i danskog tipa kupusa. Tolerantan na niske temperature i stresne uslove koji se javljaju tokom zime. Glavice su uniformne, okrugle, lepe zelene boje.

Preporučuje se za svežu upotrebu.

Dodatne informacije

Proizvođač

Bejo Zaden

Vrsta kupusa

Prezimljujući kupus

Težina glavice

3-3,5kg

Broj dana vegetacije

200