Namenjena za prodaju u svežnjevima ili samo s delom lista. Ne puca. Odlične je boje. Može se proizvoditi i u zaštićenom prostoru.

Dodatne informacije

Broj dana

81

Broj zrna/Ha

1.5-2.5

Opis

Namenjena za prodaju u svežnjevima ili samo s delom lista. Ne puca. Odlične je boje. Može se proizvoditi i u zaštićenom prostoru.

Dodatne informacije

Broj dana

81

Broj zrna/Ha

1.5-2.5