Dewulf dvoreda vučena vadilica za krompir sa bunkerom

DEWULF dvoreda vučena vadilica za krompir sa bunkerom

Torro vadilica najnovije generacije je opremljena sa dve mehanički pogonjene mrežaste trake, koje omogućavaju odlično prosejavanje zemlje, minimalni pad i povređivanje krtola, sa dolaskom što manje količine lepljive zemlje u bunker. Podešavanje brzine tresača trake i kvalitet prosejavanja može se podesiti iz kabine traktora preko džojstika mašine. Jedinstveno savijen transporter cime krompira umanjuje pad krtola i omogućava  ujednačen protok krtola na traci, što doprinosi većem kapacitetu vađenja. Dodatno konstruisane mlatilice za ostatke cime doprinose boljem razdvajanju cime od krtola na traci. Torro vadilica je opremljena sa potpuno horizontalnim ježastim trakama 1 i 2 postavljenim zajedno na jednom nosaču sa standardno manualnim podešavanjem nagiba.

Hidraulički pogonjena traka za pražnjenje donosi krtole sa minimumom povreda do traktorske-kamionske prikolice. Brzina pražnjenja se kontroliše iz kabine ili sa platforme vadilice. Klasičan bunker je konstruisan tako da proizvod glatko prenese u prikolicu. Traka za pražnjenje ima hidraulički pogon, a njena brzina je podesiva iz kabine traktora i sa radne platforme. Bunker je konstruisan tako da krtole lako prenose u prikolicu, i da bi se dobilo manje opterećenje i oštećenje na pogonskom vratilu i ramu bunkera. Torro je konstruisan tako da omogući vrhunsku stabilnost u radu i na  putu.