BEJO ogledno polje 2020 – NOVO

Bejo svake godine uvodi nove sorte sa specifičnim karakteristikama koje će zadovoljiti različite potrebe tržišta. Predstavljamo vam kratki uvid u nove uzbudljive sorte koje uvode. Bejo ima veliki asortiman u povrtarskim kulturama za usev povrća na otvorenim poljima, ali se širi ubrzano i u voćarskim kulturama. Bejo, 2020 predstavlja novi asortiman za mnoge useve, poput…

PRIPREMA ZA PROIZVODNJU KROMPIRA

Izbor sadnog materijala i priprema za sadnju Izbor zdravog semena je od najvećeg značaja za rentabilnu proizvodnju krompira. Kvalitetno seme krompira je veoma skupo, ali proizvodnja donosi zaradu  samo ako je ono „ono pravo“. Za proizvodnju ranog krompira koristiti sorte sa što kraćim vegetacionim periodom, koje rano zameću i brzo nalivaju krtole. Stabilne i visoke…

Situacija sa krompirom u Evropi

Tokom vegetacionog perioda krompira u 2018 godini vremenske prilike nisu bile naklonjene proizvođačima krompira u skoro čitavoj Evropi. Odloženi početak sadnje usledio je zbog zahlađenja početkom aprila, tako da je najveći deo sadnje širom Evrope kasnio najmanje 2 nedelje. Vodeće zemlje u proizvodnji krompira (Holandija, Belgija, Nemačka, Velika Britanija, delimično Francuska) i skandinavske zemlje, imale su…

Situacija sa krompirom u 2018

Rod krompira u ravničarskim područjima kod nas je uglavnom za 10-20% niži u odnosu na prethodne godine, ali je kišovit period pogodovao krompiru na rastresitom zemljištu u brdsko-planinskim krajevima. Tu su prinosi bili veoma dobri ako su usevi bili dobro zaštićeni od plamenjače u julu. Mnogi proizvođači u tim krajevima su ostvarili duplo veće prinose u…

Globalni procvat organskog sektora

Veliki procvat organskog sektora: više poljoprivrednika, više zemljišta i rastućeg tržišta. 57,8 miliona hektara organskog poljoprivrednog zemljišta, 2,7 miliona organskih proizvođača, vrednost organskog globalnog tržišta dostiglo skoro 90 milijardi američkih dolara (više od 80 milijardi evra) što je za oko 10 milijradi više u odnosu na prethodnu godinu. Najnoviji globalni podaci publikovani u statističkom godišnjaku…

Organski kupus – setva, nega i zaštita

Poreklo i sastav Kupus pripada grupi najstarijeg povrća, a još u antičkoj Grčkoj i Rimskom carstvu koristio se i kao hrana i kao lek. Nastao je selekcijom u dugom vremenskom periodu od divlje biljke koja i danas raste u pribalnim delovima Sredozemlja. Starosedeoci Egipta su još u praistorijskom dobu koristili divlji kupus. Interesantno je da…

DRUGA SETVA (SADNJA) KROMPIRA

Sorte sa kraćim vegetacionim periodom i sorte sa veoma brzim nalivanjem krtola su pogodne za proizvodnju u tzv. drugoj setvi, odnosno za dva ciklusa proizvodnje u istoj godini. U nastavku su opisane moguće varijante ove proizvodnje na manjim posedima i u regionima sa blagom klimom (okolina Subotice, Leskovačka kotlina, mediteranski deo Crne Gore).